Құжаттар, хаттар   

Қазақтағы қалам қайраткерлеріне
Әуезов Мұхтар. Қазақтағы қалам қайраткерлеріне: Ашық хат // Шолпан.- 1922.- № 2-3.- 5-7 б.- араб графикасымен қазақ тілінде
Әдебиет мәселелері жайында.
اوه زوف مختار. قازاقداغى قالام قايراتكه ر له رينه

Ж. Шаниннің «Арқалық батыр» драмасы туралы.

Мұхтар. «С.Қ.»  басқармасына ашық хат // Социалды Қазақстан.- 1935.- 29 май (№ 122).
Ж. Шаниннің «Арқалық батыр» драмасы туралы.
Muqtar. “S.Q” basqarmasьna acьq qat // Satsьjaldь Qazaqьstan.- 1935.- 29 maj (№ 122).

М. Әуезов - Т. Ахтановқа

Қадірлі іні-дос Тақауи!
Сен берген кітабынды түгел окып шығып, осы хатты жазып отырмын. Әрине, сенің үлкен еңбегің өзіңді кең кұлашыңмен, өнімді өріс-өрнегіңмен емін-еркін таныткан шығармаң - "Қаһарлы күндер". Мына шығармаларда "бертін соқтың", "кемшіл келдің" демекші емеспін.

М. Ауэзов - Л. Арагону
Дорогой товарищ Луи!
Очень и очень сожалею о том, что наша встреча на этот раз прерывается лишь на начальном нашем личном знакомстве. Сегодня, 29-го я уезжаю к себе в Казахстан, в Алма-Ату. Здесь в Москве я уже более трех месяцев и, что называется, вышли все мои сроки, ждут там дела и литературные, и по науке, ведь и я бываю занят многими заботами по ряду отраслей культурной жизни нашего народа.