Ұрпақтары үшін Әуезовтің рөлі   

Алтынның сом сынығы // Қазақ үні. – 2019. – 15 сәуір (№ 14). – 8,9 б.

Қазақ үні газетінің 2019 жылғы № 14 санында тарихшы, жазушы, М.Әуезовтың шығармашылығын зерттеуші маман Ләйлә Мұхтарқызы Әуезова жайлы Рабиға Сыздықованың «Таңғажайып қасиет иесі» және Мекемтас Мырзахметұлының «Қазақтың инабатты қызы еді» атты естеліктері берілген.