Әуезовтану. Әуезов шығармашылығын зерделеу және насихаттау