Құжаттар, хаттар   

Қазақтағы қалам қайраткерлеріне
Әуезов Мұхтар. Қазақтағы қалам қайраткерлеріне: Ашық хат // Шолпан.- 1922.- № 2-3.- 5-7 б.- араб графикасымен қазақ тілінде
Әдебиет мәселелері жайында.
اوه زوف مختار. قازاقداغى قالام قايراتكه ر له رينه

Ж. Шаниннің «Арқалық батыр» драмасы туралы.

Мұхтар. «С.Қ.»  басқармасына ашық хат // Социалды Қазақстан.- 1935.- 29 май (№ 122).
Ж. Шаниннің «Арқалық батыр» драмасы туралы.
Muqtar. “S.Q” basqarmasьna acьq qat // Satsьjaldь Qazaqьstan.- 1935.- 29 maj (№ 122).

М. Әуезов - Т. Ахтановқа

Қадірлі іні-дос Тақауи!
Сен берген кітабынды түгел окып шығып, осы хатты жазып отырмын. Әрине, сенің үлкен еңбегің өзіңді кең кұлашыңмен, өнімді өріс-өрнегіңмен емін-еркін таныткан шығармаң - "Қаһарлы күндер". Мына шығармаларда "бертін соқтың", "кемшіл келдің" демекші емеспін.

М. Ауэзов - Л. Арагону
Дорогой товарищ Луи!
Очень и очень сожалею о том, что наша встреча на этот раз прерывается лишь на начальном нашем личном знакомстве. Сегодня, 29-го я уезжаю к себе в Казахстан, в Алма-Ату. Здесь в Москве я уже более трех месяцев и, что называется, вышли все мои сроки, ждут там дела и литературные, и по науке, ведь и я бываю занят многими заботами по ряду отраслей культурной жизни нашего народа.

ӘУЕЗОВТЕР ӘУЛЕТІ Әуезовтің Ернары

«Эрнарик родной мой, самый-самый любимый!
Мама рассказала, что ты получаешь паспорт.
Я поздравляю тебя с твоей наступающей юностью,
значит, теперь ты перешел с детства,
вернее, с отрочества в юность.
Это самая хорошая, счастливая пора.
Цени ее, чтобы она у тебя была красивой,
разумной, радостной для тебя и для нас,
родных твоих. Носи паспорт достойным
твоей фамилии, твоего имени».
М.Әуезовтің Е.Әуезовке жазған хаты.
5 февраль 1960. Мәскеу.

ЛӘЙЛӘ МҰХТАРҚЫЗЫ ӘУЕЗОВА «Алтын мүйіс»

«Жетісу» фонтанынан басталатын қазіргі Мұқан Төлебаев көшесіндегі Әуезовтер үйі Алматының «алтын мүйісінде» орналасқан. Верный қаласы кезінде «Сергиополь», кеңестік уақытта «Фонтанная», Мұхтар Омарханұлы тұрған уақыттарда «Абай» деп аталған қаланың бұл көшесіне 1961 жылы кеңестік Қазақ Республикасының әнұраны авторларының бірі, көрнекті композитордың есімі берілді.